Volgbiedingen

Het volgbod na een opening in een kleur
Verder na een volgbod in een kleur
Verder na een volgbod + antwoord
Verder na een Raptor 1SA
Verder na een informatiedoublet
Herbiedingen na een informatiedoublet
Na een 1SA opening
Na een (zwakke) opening op 2niveau
Na preëmpts op 3- en 4niveau


Het volgbod na een opening in een kleur

In directe positie

Zuid
1♣
West
?
Bieding Betekenis Verder bieden
1♦/♥/♠ Natuurlijk, (7)8+ pt en een (4)5+ kaart attentie met lengte in hun kleur kan op een 4kaart gevolgd worden
book [Lawrence, 1979]
verder
1SA Raptor 1SA: precies een 4kaart in een hoge ongeboden kleur en een 5+ kaart in een ongeboden lage kleur attentie Er is altijd een kleur bekend. Na 1♣/♦ is de lage kleur bekend. Na 1♥/♠ is de hoge kleur bekend. verder
2♣ Volgbod op 2niveau: natuurlijk, solide 5+ kaart, 10+ pt attentie (1♣)-2♣ is bijzonder omdat 1♣ vaak een 2/3 kaart is. Normaliter is een cuebid MF verder
2♦/♥/♠ Zwakke sprong: 6-10 pt met een 6kaart  
2SA 5+ kaart in de laagste overgebleven kleuren, 10-15 pt. attentie Kwaliteit van de kleur is belangijker dan het aantal pt  
3♣ cuebid met sprong, vraagt om een stop in de geboden kleur. Altijd gebaseerd op een lange dichte kleur met "iets" er naast  


lampje Actief meebieden loont. De Raptor 1SA zorgt er voor dat we snel alle 4/4 en 5/3 fitjes ineen hoge kleur vinden, o.a. omdat een volgbod op 2niveau nu een 4kaart in een hoge kleur ontkent.
book [Lawrence, 1979, BW-2]

In 4e positie na (1x)-pas-(1y)

Zuid
1♣
West
pas
Noord
1♥
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
1♠ vooral gericht op het aangeven van een goede start, kan al op een 4kaart verder
1SA Raptor 1SA: precies een 4kaart in een hoge ongeboden kleur en een 5+ kaart in een ongeboden lage kleur attentie In dit geval zijn beide kleuren bekend verder
2♣ Sterk spel, MF attentie Komt uiterst zelfden voor  
2♥ Natuurlijk, goede (5)6+ kaart  


lampje Na een 2-over-1 van de tegenstanders blijft alles zo veel mogelijk hetzelfde. Er is echter vooral een betere kleur nodig om te kunnen bieden.
Na een opening in een kleur en een 1SA bod van RHO blijft een doublet informatief. Het belooft een hand die kort is in de (enige) geboden kleur.
Na een opening in een kleur en een verhoging van RHO is 2SA niet unusual, maar belooft een 15-17 hand met een SA-verdeling. Dit geldt niet als de verhoging inverted minors is (10+)

Verder na een simpel volgbod in een kleur

Zonder fit

Zuid
1♦
West
1♥
Noord
pas
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
1♠ Goede 5kaart met enige speelkracht. Ongeveer (8)9-15 pt, NF verder
1SA 9-12 pt met een stop in de geboden kleur verder
2♠ Intermediate, 6+kaart met 13-15 pt, NF attentie Als partner op 1niveau heeft gevolgd en het sprongbod is op 3niveau dan is dit vooral een voorzet voor 3SA. Als partner op 2niveau heeft gevolgd dan is een sprongbod in een nieuwe kleur zo goed als MF  
2SA 13-15 pt met een goede stop in de geboden kleur attentie Als partner op 2niveau heeft gevolgd belooft het 2SA bod 10-12 pt  

Met fit

Zuid
1♦
West
1♥
Noord
pas
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2♦ Two-way cuebid: 11+ pt met een 3kaart steun of een MF hand zonder fit verder
2♥ 7-10 pt met een 3+ kaart fit. attentie Een fit tonen in een hoge kleur heeft voorrang boven het aangeven van een eigen kleur.  
3♦ Jump cuebid: 13+ pt met een 4kaart steun  
3♥ Inviterend voor 4♥, 10-12 pt met een 4kaart steun. Distributie mag meegeteld worden.  
4♥ Om te spelen, meestal gebaseerd op een distributioneel spel  


lampje Na een volgbod van partner is een sprong naar het 4niveau een splinter. Åls partner op 2niveau heeft gevolgd is een jump-cuebid tevens een splinter
book [BW-2, p.83]


Verder na een volgbod + antwoord

Reageren op een nieuwe kleur

Zuid
1♦
pas
West
1♥
?
Noord
pas
Oost
1♠
Bieding Betekenis Verder bieden
pas minimaal volgbod, geen fit  
1SA ongeveer 10-13 pt, ontkent fit in ♠. Hoeft niet gebalanceerd te zijn  
2♣ natuurlijk en NF, vanaf een 5kaart ♥ en een 4kaart ♣. Ontkent een 3kaart steun in ♠ attentie Het bod is constructief maar heeft een wijde range.
book Zie ook [BW-2, p.86]
 
2♦ maximaal volgbod zonder duidelijk rebid, 12-15 pt  
2♥ 6+kaart, ongeveer 8-11 pt. Ontkent een fit in ♠  
2♠ natuurlijk, 8-11 pt met 3 kaart steun  
2SA Ongeveer 14-15 pt,met een stop in ♦. Ontkent een fit in ♠.  
3♥ 6+kaart, ongeveer 12-15 pt. Ontkent een fit in ♠  
3♠ natuurlijk, ongeveer 12-14 pt met 3+ kaart steun  


lampje Bovenstaand schema gaat uit van een volgbod op 1 hoogte en een nieuwe kleur van partner op 1 hoogte. De ranges komen net wat anders te ligen als de nieuwe kleur van partner op 2 hoogte is.
book [BW-2, p.86]

Reageren op een SA-antwoord

Zuid
1♣
pas
West
1♥
?
Noord
pas
Oost
1SA
Bieding Betekenis Verder bieden
2♦ Natuurlijk, vanaf een 4kaart. Belooft geen extra overwaarde (maximaal 13 pt)  
2♥ Naturlijk, 6kaart.  
2♠ Echt en forcing, 5+ kaart ♥ en 4+ kaart ♠ attentie Dit komt alleen voor met beide hoge kleuren. Een minor en een major worden via Raptor geboden.  
2SA Inviterend, ongeveer 13-14 pt  
3♦ Natuurlijk, vanaf een 4kaart. Belooft overwaarde, 14-15 pt  
3SA Om te spelen ongeveer 15-17 pt  

Reageren op een two-way cuebid

Zuid
1♦
pas
West
1♠
?
Noord
pas
Oost
2♦
Bieding Betekenis Verder bieden
2♥ Natuurlijk, belooft geen overwaarde maar wel een offensief spel  
2♠ Natuurlijk, toont een minimum (6-11 pt)  
2SA Natuurlijk, belooft een stop in ♦, 12-15 pt  
3♣ Natuurlijk, toont overwaarde (12-15 pt)  
3♠ Natuurlijk, toont overwaarde (12-15 pt)  


Verder na Raptor 1SA

Zuid
1♣
West
1SA
Noord
pas
West
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2♣ Vraagt naar de onbekende hoge kleur, geen manche interesse  
2♦ Natuurlijk, om te spelen  
2♥/♠ Natuurlijk en NF, eigen (5)6+ kaart  
2SA Sterk vraagbod verder
Zuid
1♥
West
1SA
Noord
pas
West
?
2♣ Converteerbaar: pas/corrigeer naar 3♦  
2♦ Natuurlijk en NF, eigen (5)+ kaart  
2♥ Inviterend met 4kaart fit in ♠  
2♠ Natuurlijk, om te spelen  
2SA Sterk vraagbod verder

Verder na Raptor 1SA en een sterk vraagbod

Zuid
1♣
pas
West
1SA
?
Noord
pas
West
2SA
Bieding Betekenis Verder bieden
3♣ Minimum met ♦ en ♥  
3♦ Minimum met ♦ en ♠  
3♥ Maximum met ♦ en ♥  
3♠ Maximum met ♦ en ♠  
Zuid
1♦
pas
West
1SA
?
Noord
pas
West
2SA
3♣ Minimum met ♣ en ? 3♦ vraagt
3♦ Bestaat niet  
3♥ Maximum met ♣ en ♥  
3♠ Maximum met ♣ en ♠  
Zuid
1♥
pas
West
1SA
?
Noord
pas
West
2SA
3♣ Minimum met ♣ en ♠  
3♦ Minimum met ♦ en ♠  
3♥ Maximum met ♣ en ♠  
3♠ Maximum met ♦ en ♠  
Zuid
1♠
pas
West
1SA
?
Noord
pas
West
2SA
3♣ Minimum met ♣ en ♥  
3♦ Minimum met ♦ en ♥  
3♥ Maximum met ♣ en ♥  
3♠ Maximum met ♦ en ♠  


Verder na een informatiedoublet

Zuid
1♦
West
dbl
Noord
pas
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
pas strafpas, goede 5+ kaart tegen, 10+ pt  
1♥/♠/2♣ Natuurlijk, 0-7(8) pt attentie Het bieden van een hoge kleur heeft voorrang verder
1SA Natuurlijk, 6-9 pt attentie Het bieden van 1SA heeft voorrang over het bieden van een 4 kaart ♣/♦ verder
2♦ 12+ pt zonder duidelijk bod, MF  
2♥/♠ Natuurlijk, (8)9-11 pt met een 4+ kaart verder
2SA Natuurlijk, 10-11 pt  
3SA Natuurlijk, 12-15 pt  
4♥/♠ Natuurlijk, 12-15 pt met een 5+ kaart  


Herbiedingen na een informatiedoublet

Na een simpel kleurantwoord

Zuid
1♦
pas
West
dbl
?
Noord
pas
Oost
1♠
Bieding Betekenis Verder bieden
1SA Natuurlijk, (16)17-19 pt atentie Range is opgerekt aangezien we geen natuurlijk 1SA volgbod hebben. Als partner op 2niveau heeft geboden belooft een herbieding van 2SA deze range.  
2♣/♥ Natuurlijk, 16+ pt en een (goede) 5+ kaart  
2♦ Sterk spel, 20+ pt. MF  
2♠ (Lichte) invite, 16-17 pt met 4kaart fit atentie Als openaar zijn kleur herhaalt is steunen slechts competitief. Zie ook het competitieve bieden  
2SA Natuurlijk, 20-22 pt  
3♠ Sterke invite, 18-19 pt met 4kaart fit  
4♠ Sterke distributioneel spel  

Na een kleurantwoord met sprong

Zuid
1♦
pas
West
dbl
?
Noord
pas
Oost
2♠
Bieding Betekenis Verder bieden
2SA Natuurlijk en inviterend, 14-17 pt  
3♦ MF zonder duidelijk bod. Vraagt meestal om een stop  
3♥ Natuurlijk en MF, (16)17+ pt met een 5+ kaart  
3♠; Natuurlijk en inviterend, 14-15(16) pt met een 4+ kaart steun  
3SA Natuurlijk en om te spelen. Meestal 18-19 pt, maar kan ook gebaseerd zijn op een lange dichte kleur  
4♠; Natuurlijk en en om te spelen, (16)17+ pt  

Na een SA-antwoord

Zuid
1♦
pas
West
dbl
?
Noord
pas
Oost
1SA
Bieding Betekenis Verder bieden
2♣ Zwak en NF
book Zie ook [BW-2, p. 114]
 
2♦ MF zonder duidelijk bod  
2♥ Natuurlijk, 16+ pt en een goede 5+kaart
book Zie ook [BW-2, p. 114]
 
2SA Natuurlijk en iviterend, 16-17 pt  


Na een 1SA opening

Na de 1SA opening van de tegenstanders is het zaak zo snel mogelijk een speelbaar contract te vinden. We spelen Lionel met distributionele handen (een 4-4-3-2 is zelden distributioneel te noemen). In principe is de conventie destructief:

Zuid
1SA
West
?
Bieding Betekenis Verder bieden
dbl 4+ kaart ♠ en een 4+ kaart in een lagere kleur 2♣ vraagt naar de onbekende kleur
2♣/♦ 4+ kaart ♥ en een 4+ kaart in de geboden kleur Natuurlijk
2♥/♠ Eenkleurenspel in ♥/♠  


Na een (zwakke) opening op 2niveau

De verdediging tegen openingen tegen alle (zwakke) openingen op 2niveau. De voorbeelden in onderstaande sectie gaan uit van een zwakke twee:

Zuid
2♥
West
?
Bieding Betekenis Verder bieden
dbl (12)13-15(16) pt met tolerantie voor de ongeboden kleuren, of een hand die te sterk is voor rechtstreekse actie. In de uitpas kunnen lichtere doubletten gegeven worden. attentie Met alle 16+ handen wordt eerst gedoubleerd en later eventueel een eigen kleur geboden verder
2SA Gebalanceerd, 16-18 pt, opvang in de geboden kleur Stayman en Jacoby
2♠/3♣/♦ 5+ kaart in geboden kleur, (12)13-15(16) pt lampje Met een 4kaart in ♠ en een 5+ kaart in ♣/♦ heeft een informatiedoublet de voorkeur  
3♠ Eenkleurenspel, 6+ kaart ♠, 12-15 pt  
4♣/♦ Wereldconventie  


Zuid
2♥
West
dbl
Noord
pas
Oost
?
Bieding Betekenis Verder bieden
2♠ Zwak, 4+ kaart ♠  
2SA Lebensohl, relay naar 3♣ verder
3♣/♦ Natuurlijk en inviterend, 5+ kaart in de geboden kleur  
3♥ Vraagt stop, MF verder
3♠ Natuurljk en MF, (4)5+kaart ♠ attentie Het doublet van West toont nagenoeg zeker een 4kaart in ♠  
3SA Natuurlijk, om te spelen  
lampje Uitgangspunt voor de verdediging tegen de zwakke sprong is dat biedingen hetzelfde moeten zijn als na interventie op onze 1SA opening. Omdat de acties in directie postie strak gedefinieerd zijn moet openaar als het even kan openhouden met dbl zodat het Lebensohl-schema in werking kan treden.
book [Walker, 1997, Hogenkamp, 2009]

Verder na (2♥)-dbl-(pas)-2SA

Zuid
2♥
pas
West
dbl
3♣
Noord
pas
pas
Oost
2SA
?
Bieding Betekenis Verder bieden
pas (5)6+ kaart ♣, NF  
3♦ (5)6+ kaart ♦, NF  
3♥ 4kaart ♠, ontkent een stop in ♥  
3♠ Natuurlijk en inviterend, 4+ kaart ♠ attentie Het doublet van West toont nagenoeg zeker een 4kaart in ♠  
3SA 4kaart ♠, toont een stop in ♥  
4♣/♦ 5+ kaart in geboden kleur en 4kaart ♠  
4♥ 5+ kaart in ♣ en ♦  
4♠ Slem-force met 6+ kaart ♠ controles

Verder na (2♥)-dbl-(pas)-3♥

Zuid
2♥
pas
West
dbl
3SA
Noord
pas
pas
Oost
3♥
?
Bieding Betekenis Verder bieden
pas Natuurlijk, om te spelen  
4♣/♦/♠ Slem-inviterend controles

BijzonderhedenNa preëmpts op 3- en 4niveau